خدمات اجرایی حوزه ی بازاریابی و فروش صفر تا صد:

محمد غفاری به همراه تیم متخصص و مجرب خود، برای طراحی و اجرای کلیه ی طرح های تبلیغاتی، مدیریتی، بازاریابی و فروش موفق اعلام آمادگی می نماید. بدیهی است بهترین طرح های تجاری توسعه محور و سودآور بر روی کاغذ، چنانچه بصورت تمام و کمال و توسط نیروی متخصص به مرحله ی اجرا درنیاید، هیچگونه تغییر و تحول مثبت و چشمگیری را در ساختار کسب وکار موجب نخواهد شد و در نتیجه، نویدبخش آینده ی درخشانی نیز برای آن نخواهد بود.

  • تحقیق و شناسایی رقبا و مزایا و معایب رقابتی آنها
  • تحقیق و شناسایی نحوه تبلیغات موثر در هر حوزه کسب و کاری
  • بازاریابی موثر و بازده در حوزه های کسب و کاری متنوع
  • فروش محصولات ۲۰ برابر فروش حاضر به صورت ۱۰۰ درصد تضمینی

درخواست مشاوره