خدمات اجرایی حوزه ی راه اندازی و توسعه کسب وکار:

محمد غفاری به همراه تیم متخصص و مجرب خود، برای طراحی و اجرای کلیه ی طرح های تبلیغاتی، مدیریتی، بازاریابی و فروش موفق اعلام آمادگی می نماید. بدیهی است بهترین طرح های تجاری توسعه محور و سودآور بر روی کاغذ، چنانچه بصورت تمام و کمال و توسط نیروی متخصص به مرحله ی اجرا درنیاید، هیچگونه تغییر و تحول مثبت و چشمگیری را در ساختار کسب وکار موجب نخواهد شد و در نتیجه، نویدبخش آینده ی درخشانی نیز برای آن نخواهد بود.

 

  • طراحی و مدیریت طرح های زودبازده بازاریابی و فروش موفق
  • احیاء کسب وکارهای ورشکسته یا ضررده و به سود رساندن آنها
  • اجرا و مدیریت طرح های تجاری پیشنهادی از ابتدا تا مرحله ی بازدهی قطعی و سودآوری ایده آل
  • اجرا و مدیریت طرح های تجاری زودبازده برای افزایش فروش و سودآوری در شرایط بحرانی و رقابتی
  • راه اندازی، توسعه و مدیریت شعبات نمایندگی فروش شرکت ها، کارخانجات و واحدهای بازرگانی

درخواست مشاوره