Tag Archives: رضایت مشتری


ترغیب مشتریان ناراضی در فروش تلفنی

ترغیب مشتریان ناراضی در فروش تلفنی

به سؤالات زیر توجه کنید:

ادامه مطلب
تاثیرگذاری بر ذهن مشتری

تاثیرگذاری بر ذهن مشتری

با نگاهی به کتاب "روانشناسی فروش"، اثر برای

ادامه مطلب
نکات کلیدی موفقیت درکسب و کار

نکات کلیدی موفقیت درکسب و کار

فروشندگان بزرگ در راه اندازی کسب و کار خود با رعایت چه نکات ری

ادامه مطلب
فرامشتری مداری

فرامشتری مداری

فرامشتري مداري، احترام به مشتري، احترام به

ادامه مطلب